ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Malla Bhaskar Rao

Prof. Pramod Kumar Pal

Prof. Sanjib Sinha

Prof. A. Arivazhagan

 


Prof. Jagadisha ThirthalliDr. Alok UpparDr. Ravi YadavDr. Shyam Sundar Arumugham

 


Dr. Janardhanan. C. NarayanaswamyDr. Nishanth. SDr. Abhinith. SDr. Urvakhash Mehta

 


Dr. Ravindranadh Chowdary MDr. Nitish Kamble